Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetimde ‘ortak akıl’ prensibi doğrultusunda Orhangazi Meydanı’nda uygulanacak kentsel tasarım projeni yarışmaya açtı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyelerine açık olan yarışmaya başvurular başlarken, adayların projelerini en geç 7 Şubat 2012 tarihine kadar teslim etmesi gerekiyor.