Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, internet medyasını Basın Kanunu’nun içine alacak bir düzenleme hazırladıklarını belirterek, bunu Ocak ayına kadar yasalaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
İnternet medyasını Basın Kanunu’nun içine alacak bir düzenlemeyi hazırladıklarını ifade eden Arınç, paylaşım sitelerini bunun içine almanın mümkün olmadığını kaydetti. Paylaşım sitelerinin binlerle ifade edilen ”sınırsız bir dünya” olduğunu vurgulayan Arınç, ”Onlar için genel hükümler cari olacak” dedi.

Haber portallarını Basın Kanunu içerisinde önemli bir yere koyduklarına işaret eden Arınç, şöyle konuştu:

”Bu portallarda çalışanlar sarı basın kartı sahibi olacaklar. Bunlar, belki reklam ve ilan gelirlerinden istifade edecekler. Mevkutelerde veya basında gazete, gazeteci ne demek ise basın kartı için hangi şartlar gerekiyorsa, bunun sağladığı avantajlardan, imkanlardan nasıl istifade edilecekse, Basın Kanununun uyarıları, müeyyideleri aynı şekilde internette haber portalları için de geçerli olacak.”

İnternet medyası alanında birden fazla dernek bulunduğunu, taslağın onlarla birlikte hazırlandığını anlatan Arınç, düzenlemeler konusunda onların da olurunu aldıklarını söyledi.

Arınç, ”İşin bir ucu da gazeteye dayanıyor. Yani gazeteler ile internet haber portalları arasındaki ilişkiyi de çok iyi kurmamız lazım. Çünkü, yüz binlerce defa okunan, tıklanan haberler; sosyal medyada takip edilebiliyor” diye konuştu.

İyi bir düzenleme yaptıklarına işaret eden Arınç, taslağı ne zaman yasalaşabileceği konusunda, ”Bütçe çalışmaları içinde bir yer bulabilirse, Ocak ayına kadar bunu gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Tartışmaya açılan taslak hakkında çok olumsuz eleştiri gelmediğini belirten Arınç, ”14 Kasım’daki Bakanlar Kurulunda onay, imza alabilirsek hemen Meclise sevkedeceğiz. Yasalaşma süreci, Meclisin çalışma koşullarına bağlı. Büyük ihtimalle bu dönem çıkacak. Herkesin taslağı beğeneceğini tahmin ediyorum. Çünkü, büyük bir talep vardı” açıklamasında bulundu.

Taslak ne getiriyor?

Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı Taslağı, internet haber sitelerini de Basın Kanunu kapsamına alıyor.

Taslakla, İnternet haber sitesi, ”5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanununda tanımlanan internet ortamında, haber ya da yorum niteliğinde yazılı, işitsel ve görsel içeriklerin sunumunu yapan süreli yayın” olarak tanımlanıyor.

İnternet haber siteleri, belirtilen zorunlu bilgileri kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulundurmakla yükümlü olacak. İnternet haber sitelerinde bir içeriğin İnternette ilk kez sunulmaya başlandığı tarih, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek.

Yayın durdurma olmayacak

Basın Kanununun yayın durdurma müeyyidesine ilişkin hükümler, internet haber siteleri için uygulanmayacak. Yayın durdurma müeyyidesi sebeplerinin ortaya çıkması veya yer sağlayıcılık faaliyet belgesinin iptali durumlarında, internet haber siteleri için sağlanan haklar ortadan kalkacak.

İnternet haber siteleri, yayınladıkları içerikleri, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde bir yıl süre ile muhafaza etmeye ve gerektiğinde talep eden yetkili mercilere teslim etmeye mecbur olacak. Yayının herhangi bir şekilde soruşturma veya kovuşturma konusu yapılması halinde, bu işlemlerin sonuçlandığının yetkili mercilerce ilgili internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesine kadar soruşturma veya kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunlu tutulacak.

İnternet haber sitesi sorumlu müdürü, hazırlanan düzeltme ve cevabı; belirtilen usul ve esaslara göre kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve tekzip başlığı altında bir hafta süreyle yayımlayacak. İnternet haber sitelerindeki içeriğin çıkarılması, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde içeriğin yayından çıkarılmasına ilişkin düzenlenmiş usul ve esaslara tabi olacak.

Reklam ve ilan

İnternet haber siteleri, düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya yasada belirtilen şartlara uyulmaksızın yayımlanması hallerinde, hakim ayrıca, masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren diğer iki internet haber sitesinde yayımlanmasına karar verebilecek.

İnternet haber sitelerinin, Basın İlan Kurumunun ilan ve reklam gelirlerinden yararlanması da söz konusu. Basın İlan Kurum Teşkiline İlişkin Kanuna bir maddenin eklenmesini öngören taslakta, Basın Kanunu’nun gazete ve dergiler için uygulanan hükümlerinin internet haber siteleri için de uygulanması yer alıyor.
gazeteciler.com

Comments are closed.